Kalibrace kolonožky

Zařízení ve vypnutém stavu položte na rovnou zem.

Kolonožku dejte do vodorovné polohy a dbejte na to, aby tak zůstala po celou dobu kalibrace

Zmačkněte a držte tlačítko zapínání, dokud se nerozblikají světla kolonožky (cca 10 sekund)

Přestaňtě mačkat tlačítko zapínání, následně jej krátce zmáčněte - tím kolonožku opět vypnete a uloží se právě provedená kalibrace.

Nyní můžete zařízení již normálně zapnout a používat.